سامانه رصد

اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

سامانه رصد

رصد

اتاق بازرگانی ایران، با اتکاء به دانش، تجارب و تلاش اعضای خود، علاوه بر بهره جویی از قوانین و مقررات موجود، درصدد پیشنهاد برای اصلاح و پیرایش قوانین حاکم بر فضای اقتصادی در جهت ارتقای جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد کشور، از طریق تعامل با قوای سه گانه است. در راستای تحقق این هدف اتاق ایران در اولین گام با حضور موثر و پیگیر خود در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری در 136 مجمع و شورای اجرای قوانین و مقررات اجرایی مربوط به اصل 44 قانون اساسی کشور، تمام تلاش خود را برای تقویت بخش غیردولتی اقتصاد معطوف داشته است. سامانه رصد در جهت هماهنگی کامل اعضا اتاق بازرگانی توسط استودیو داریا تکنولوژی طراحی شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978