چشم انداز گروه داریا تکنولوژی کمک به سازمانها، شرکت ها ، استارتاپ ها و افراد برای یافتن راههای بهتر انجام کارهای بزرگ ازطریق فناوری و عرضه محصولات و خدماتی که فرایندها و نتایج کسب و کار مشتریان ما را ، با ایجاد مزیت رقابتی و خلق ارزش پایدار بهبود بخشد.


بیانیه ماموریت :

  • ارائه راهکارهای نرم افزاری و مکانیزه کردن روندهای کاری به منظور رشد کسب و کارها
  • ارائه راهکارهای هوش تجاری و هوشمندسازی کسب و کار
  • مشتریان ما شامل تمامی افراد ، سازمان ها و صاحبان کسب و کارها می باشند.

ارزشهای شرکت :

  • تمرکز اصلی بر حفط ارتباط مستمر ما مشتریان
  • پاسخگویی و مسئولیت پذیری در قبال مشتریان
  • توانمندسازی کارکنان برای تصمیم گیری ، خودمدیریتی و توانایی مذاکره موثر
  • بهبود مستمر در آموزش و برنامه های گروهی مدیریت دانش
  • صمیمی و دوستانه، در عین حال منضبط و جدی
  • پایبند بودن به وظایف اجتماعی

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978