پویا ال ام اس 📚 POYA LMS

پویا ال ام اس 📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

📚 POYA LMS

Poya LMS ⚜ سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی

امروزه آموزش مجازی نسبت به گذشته کارایی و اهمیت بسیار بیشتری پیدا کرده است. آموزش مجازی با استفاده از یکسری نرم افزار و برنامه قابل انجام است که یکی از پرکابردترین آن ها، LMS است. LMS یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی بستری است که با استفاده از آن می توان به افراد مختلف در حوزه های گوناگون، آموزش مجازی دارد. این سیستم مدیریت یادگیری با استفاده از یک سری نرم افزارهای کاربردی و آموزشی مبتنی بر وب، جلسات آنلاین یا وب کنفرانس و تعاملات شبکه مجازی، قابلیت آموزش مجازی را ایجاد می کند. POYALMS یکی از بهترین زیر ساخت ها برای ایجاد LMS یا سیستم مدیریت آموزش الکترونیکی است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978