Helpexa

اپلیکیشن خدمات خانگی در کانادا

Helpexa

Helpexa

Helpexa

Helpexa

Helpexa

Helpexa

Helpexa

Helpexa

helpexa

Helpexa ایـن امـکان را به کـاربران خود می دهد تا هـر خـدمتی که مورد نیازشان است با توجه به متخصصین موجود در سامانه استفاده نمایند، این پروژه یکی از استارتاپ های مستقر و اجرا شده در کشور کانادا است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978