دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه فناوری نوین

دانشگاه تخصصی فناوری نوین آمل یکی از دانشگاه های پیشرو در حوزه ی تکنولوژی در شمال کشور است. این دانشگاه با بهره گیری از اساتید نخبه و حرفه ای به سوی قله های فناوری قدم برمی دارد.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978