A.I Nature

پروژه پردازش تصویر و تحلیل پراکندگی مارهای سمی

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature

پروژه A.I Nature در قالب کمک به افرادی که نیاز به نیاز به دریافت اطلاعات مارهای سمی و همچنین تحلیل نوع مار از روی تصویر آن ایجاد شده است . این پروژه برای کشور فرانسه طراحی و ایجاد شده است.

درخواست مشاوره

پس از ثبت درخواست ،پشتیبان های مجموعه با شما تماس حاصل میکنند. پیشاپیش از صبر و شکیبایی شما تشکر میکنیم

ثبت درخواست