A.I Nature

پروژه پردازش تصویر و تحلیل پراکندگی مارهای سمی

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature 🐍

A.I Nature

پروژه A.I Nature در قالب کمک به افرادی که نیاز به نیاز به دریافت اطلاعات مارهای سمی و همچنین تحلیل نوع مار از روی تصویر آن ایجاد شده است . این پروژه برای کشور فرانسه طراحی و ایجاد شده است.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978