کلاس برنامه نویسی یک فرمت آموزشی است که توسط مدرسان حرفه ای و متخصصان در حوزه برنامه نویسی برگزار می شود. این کلاس ها به شکل گروهی یا حضوری برگزار می شوند و به دانشجویان مبتدی تا پیشرفته امکان یادگیری مفاهیم و مهارت های برنامه نویسی را می دهند.

در یک کلاس برنامه نویسی معمولاً موارد زیر مورد آموزش قرار می گیرد:

1. مفاهیم برنامه نویسی: مبانی و اصول برنامه نویسی از جمله الگوریتم ها، ساختارهای داده و روش های حل مسئله.
2. زبان های برنامه نویسی: آموزش یک زبان برنامه نویسی خاص مانند C++, Java, Python, JavaScript و غیره. در این کلاس ها، شرکت کنندگان با نحوه نوشتن کدها، دستورات اساسی و ساختارهای زبان برنامه نویسی آشنا می شوند.
3. پروژه های عملی: شرکت کنندگان در کلاس برنامه نویسی به طراحی و توسعه پروژه های عملی می پردازند. این پروژه ها معمولاً شامل اعمال مفاهیم و تکنیک های برنامه نویسی است و به دانشجویان کمک می کند تا مهارت های عملی را به کار ببندند.
4. تکنولوژی های مرتبط: در برخی کلاس های برنامه نویسی، تکنولوژی ها و ابزارهای مرتبط با برنامه نویسی نیز آموزش داده می شود، مانند فریمورک ها، کتابخانه ها، ابزارهای توسعه و محیط های

توسعه یکپارچه (IDE).

کلاس های برنامه نویسی می توانند توسط دانشگاه ها، موسسات آموزشی، مراکز آموزش تخصصی و حتی آموزشگاه های آنلاین برگزار شوند. شرکت در این کلاس ها به شما امکان می دهد به صورت ساختارمند و تحت راهنمایی متخصصان، مهارت های برنامه نویسی خود را تقویت کنید و به رشد و پیشرفت در زمینه برنامه نویسی دست یابید.

برای اطلاعات بیشتر و ثبت درخواست با ما در ارتباط باشید.

شماره تماس: 09360465056 و 09119121978