با توجه به نیاز روز افزون استفاده از وب سایت ها و اپلیکیشن ها برای ارائه ی خدمات شهری ، در دنیای امروزی نیاز است تا همواره زیر ساخت ها به بهترین نحو ممکن چیده شودنیاز های اساسی برای هوشمند سازی و دولت و شهرداری الکترونیک ایجاد شود . از این رو مجموعه داریا تکنولوژی با ارائه خدمت در جهت هوشمند سازی فرایند شهرداری کرمانشاه و هم چنین باز طراحی ساز و کارهای قبل ، در کنار شهرداری کرمانشاه خواهد بود .

0 دیدگاه

ثبت دیدگاه

ایمیل شما نشر داده نمی شود

captcha