مریم محمدجانی عمرانی

Frontend Developer - SEO & Digital Marketing Expert

1+
سال تجربه
5+
پروژه موفق
500+
ساعت کار
تخصص های من

    تجربه های من

    سوابق تحصیلی
    دانشگاه پیام نور آمل
    کارشناسی