علی امینی

Backend Developer & Frontend Developer

1+
سال تجربه
5+
پروژه موفق
500+
ساعت کار
تخصص های من

    تجربه های من

    سوابق تحصیلی
    دانشگاه پیام نور آمل
    کارشناسی
    1398