جدیدکاندیدا - (پلتفرم ارائه وب سایت و اپلیکیشن انتخاباتی)
برنامه نویسی موبایل
بازار کاربران خود در موبایل را پیدا کنید . طراحی و پیاده سازی اختصاصی نرم افزار های Android و IOS در استدیو داریا