امروزه مهم ترین دغدغه نظام آموزشی و پرورشی یک کشور، ایجاد بستری مناسب جهت رشد و تعالی سرمایه های فکری در جامعه اطلاعاتی و دانایی محور می باشد.برای آن که همه گروه های اجتماعی قادر باشند به طور موثر در چنین جامعه ای مشارکت داشته باشند، باید یادگیری پیوسته، خلاقیت، نوآوری و نیز مشارکت فعال و سازنده را بیاموزند.
تحقق این امر مستلزم تعریف مجدد و نوینی از نقش و کارکرد مدرسه ها به عنوان اصلی ترین نهاد آموزشی در جامعه می باشد.مدارس هوشمند رویكرد جدید آموزشی است كه با تلفیق فناوری اطلاعات و برنامه های درسی، تغییرات اساسی در فرایند یاددهی و یادگیری را به دنبال خواهد داشت. و اینک نتیجه ماه ها تلاش یه تیم  جوان و با انگیزه که با تلاش های بانه روزی خود سیستم مدیریت هوشمند مدارس کشور را رقم زده را مفتخریم که به شما ارائه دهیم.

پرتال جامع مدیریت هوشمند مدارس کشور
پشتیبانی 24 ساعته پشتیبانی 24 ساعته
پرداخت آنلاین پرداخت آنلاین
صدور کارنامه صدور کارنامه
نمودار پیشرفت تحصیلی نمودار پیشرفت تحصیلی

تکنولوژی های مورد استفاده